GAP POLAND  wkłada duże zaangażowanie w rozwój i jakość produktów tradycyjnych i regionalnych.
W związku ze współpracom z wieloma instytucjami administracji publicznej, stowarzyszeniami,
Lokalnymi Grupami Działania, Kołami Gospodyń Wiejskich, udostępniamy Państwu informator
dotyczący naszej działalności

Wsparcie technologiczne, doradcze i pomoc w  nakierowywaniu strategii rozwoju są bardzo cenne.
Zapraszamy do zapoznana się z informatorem i z chęcią odpowiemy na Państwa pytania,
jak i przyłączymy się do pomocy rozwoju lokalnej produkcji żywności.

Plik pdf do pobrania GAPPOLAND – wsparcie lokalnej produkcji żywności