Doradztwo i outsourcing

GAP FOOD ADDITIVES realizuje usługi zewnętrzne dla producentów i przetwórców:

 • wykonujemy projekty technologiczne dla zakładów zatwierdzonych i MLO (od gospodarstwa po przetwórstwo)
 • przygotowujemy, wdrażamy i nadzorujemy dokumentację systemów GMP/GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC/IFS
 • realizujemy konsultacje w zakresie technologii żywności, kontroli i badań, zarządzania bezpieczeństwem żywności, projektowania etykiet
 • przeprowadzamy regularne audyty wewnętrzne oraz szkolenia kadry kierowniczej i pracowników
 • nadzorujemy zmiany w prawie oraz doradzamy w ich zakresie
 • nadzorujemy poprawność znakowania produktów
 • reprezentujemy Klienta w trakcie audytów zewnętrznych i certyfikujących, kontroli ze strony odbiorców oraz w kontaktach z organami urzędowej kontroli żywności

Dlaczego warto korzystać z outsorcingu?

Outsourcing pozwala na skupienie się na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa. Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu jest możliwość:

 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje
 • przyspieszenia korzyści wynikających z restrukturyzacji
 • pozyskania kapitału
 • podziału ryzyka
 • dopływu gotówki